Biologisk mångfald i bergtäkter

En biologisk inventering har gjorts i Jehanders bergtäkt i Kållered. Därefter togs en handlingsplan fram för att främja den biologiska mångfalden. Bland annat har fågel- och fladdermusholkar satts upp i och omkring täkten. Se bildspelen om Sagjösprojektet, den biologiska mångfalden i bergtäkten Kållered, resultatet av insatserna med de fåglar och insekter som finns i täkten, gjord av Onsala Biokonsult.