Älvsjöbågen - järnvägsbron i Årsta

Älvsjöbågen är en enkelspårig järnvägsbro som är under uppförande (2011-2017). Den 1,4 kilometer långa bron, som sträcker sig mellan Älvsjö station och Årstaberg i södra Stockholm är en del av Citybanan och är Sveriges fjärde längsta järnvägsbro och åttonde längsta bro.Bron fungerar som en gigantisk växel som leder bort fjärr-, regional- och godståg till den gamla Årstabron. Bron vilar på 38 cirka 12 meter höga bropelare och två spårportaler. Bron sträcker sig från den södra delen av Älvsjö godsbangård till området norr om Årstabergs station.

Kund: Trafikverket
Entreprenör: Züblin
Jehanders åtagande: Jehander har via olika entreprenörer, levererat material för markarbetena under stora delar av projektet. Eftersom Jehander dessutom försörjde Betongindustri med betonggrus och ballast för betongtillverkning var Jehander, indirekt, den största leverantören i ton räknat till hela projektet,