Halkbekämpningsprodukter

Vårt sortiment med halkbekämpningsprodukter består av Jehanderblandning som är kross/grus med salt och som används på de flesta vägytor.

Material med salt används när det är snabba temperaturväxlingar och/eller underkylt regn.

Halkstopp, torkat material, 2/6 är den vanligaste produkten. Halkstopp 2/6 (185) och 4/8 (188) kan användas på känsliga ytor där salt inte är lämpligt.

Beställ här

Vi erbjuder följande:

Jehanderblandning - för de flesta vägytor
Halkstopp 2/6
Halkstopp 4/8

Beställ här


I Stockholmsområdet producerar vi halkbekämpningsprodukter i Bro, Bålsta, Enhörna, Ledinge och Riksten.

I Gävleområdet tillverkar vi det i Sälgsjön och Strömsberg.

Om halkolyckor

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Stefan Gyllenskepp, Företagsförsäljning

Stefan Gyllenskepp

Företagsförsäljning, Gävle med omnejd.

Vår kundtjänst

Har du frågor? Hör av dig.

Kontakta oss