Vanliga frågor om jord

Vi får ofta frågor om jord. Här svarar vi på de vanligaste. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Till kundtjänst.

Jag behöver några ton anläggningsjord. Vilken produkt ska jag välja?

Om du ska anlägga grund eller som understa lagret

När du ska anlägga grund eller ha det som understa lagret när du bygger en växtbädd föreslår vi våra mineraljordar som bästa valet. Mineraljordar har en väldigt låg mullhalt (under 2%) och ligger dessutom bra i pris. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. De skiljer sig egentligen med avseende på mängden lera de innehåller. 

Om du ska anlägga gräsmatta

Ska du anlägga gräsmatta föreslår vi att du använder vår gräsjord. Det har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

Om du ska plantera perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det våra Trädgårdsjordar (4211) naturgödslad som är normalt bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

Jag behöver några ton planteringsjord. Vilken produkt behöver jag då?

Rätt jordsort beror på vad du skall plantera.

Anlägga gräsmatta

Vill du anlägga en gräsmatta föreslår vi någon av våra gräsjordar. De har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

Plantera perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det trädgårdsjordar som är bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. 

Plantera sommarblommor

Planerar du att plantera sommarblommor, mindre perenner och lökväxter i urnor eller rabatter föreslår vi rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på ca 35%. 

Plantera surväxter

Ska du plantera så kallade surväxter som till exempel Rhododendron föreslår vi vår Rhododendronjord (4504). Det är en lätt och porös jordblandning främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och en god struktur. Fri från rotogräs.

Anlägga ängsmark

Om du vill anlägga ängsmark med ängsblommor och spröda plantor föreslår vi vår Ängsjord (4300) som är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. 

Jag behöver några ton mineraljord. Vilken produkt ska jag välja då?

Här råder det ofta lite begreppsförvirring. Generellt sett menar man jordar med hög halt mineraler (sten, stenmjöl, sand samt lera) och låg halt organiskt material (låg mullhalt). Mullhalt under 8% klassas normalt som ”låg” mullhalt. I dagligt tal använder en del begreppet mineraljordar för dessa typer. I vårt fall och enligt AMA är Mineraljordar jordar med mullhalt under 2%.

Våra Mineraljordar har en väldigt låg mullhalt (under 2%) och ligger bra i pris. Dessa jordar används ofta som utfyllnad, som grund eller som understa lagret när du bygger en växtbädd. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. De skiljer sig egentligen map mängden lera de innehåller. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Mineraljord A (4010) Ogödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara.

Jag vill anlägga gräsmatta. Vilken jord behöver jag?

Ska du anlägga gräsmatta föreslår vi någon av våra gräsjordar. De har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Gräsjord B (4120) ogödslad är mest lik vår tidigare anläggningsjord. Gräsjord A (4110) ogödslad och Gräsjord B (4120) Ogödslad är de produkter vi tror flest har behov av och bägge finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Jag ska plantera perenner och buskar. Vilken jord behöver jag?

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det  Trädgårdsjord (4211) naturgödslad som normalt är det bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Trädgårdsjord A (4210) ogödslad är mest lik vår tidigare anläggningsjord. Trädgårdsjord A (4211) Naturgödslad och Trädgårdsjord A (4210) ogödslad de produkter vi tror flest har behov av och de finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Vad är mineraljord?

Här råder det ofta lite begreppsförvirring. Generellt sett menar man jordar med hög halt mineraler (sten, stenmjöl, sand samt lera) och låg halt organiskt material (låg mullhalt). Mullhalt under 8% klassas normalt som ”låg” mullhalt. I dagligt tal använder en del begreppet mineraljordar för dessa typer. I vårt fall och enligt AMA är Mineraljordar jordar med mullhalt under 2%.

Våra mineraljordar har en väldigt låg mullhalt (under 2%) och ligger bra i pris. Dessa jordar används ofta som utfyllnad, som grund eller som understa lagret när du bygger en växbädd. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. De skiljer sig egentligen map mängden lera de innehåller. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Mineraljord A (4010) Ogödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara.

Jag vill plantera sommarblommor. Vilken jord behöver jag?

För att plantera sommarblommor, mindre perenner och lökväxter i urnor eller rabatter föreslår vi vår Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på cirka 15%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i.

Rabattjord (4401) Naturgödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara. Hög mullhalt. Fri från rotogräs.

Jag vill plantera surväxter. Vilken jord behöver jag?

Om du ska plantera så kallade surväxter som till exempel Rhododendron föreslår vi vår Rhododendronjord (4504). Det är en lätt och porös jordblandning främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och en god struktur. Fri från rotogräs.

Jag vill anlägga ängsmark. Vilken jord behöver jag?

Om du ska anlägga ängsmark med ängsblommor och spröda plantor föreslår vi Ängsjord (4300) som är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. Fri från rotogräs och motsvarar Jord B med den skillnaden att det är ca 2–3% lerhalt. Den är sparsamt naturgödslad som medför att det normalt sett inte krävs extra gödsling vid planteringstillfället.

Vad är anläggningsjord?

Anläggningsjord är enklare jordar med låg mullhalt/mängd organiskt material. Används typiskt som grund i skapandet av avsedd växtbädd/plantering. Våra olika typer av anläggningsjord är:

Varför varierar densitet på jord?

Jord består av tre huvudkomponenter Lera, Torv och Sand. Dessa reagerar olika på vatten och fukt, vilket påverkar densiteten. Några exempel:

  • Lera är tyngre än torv och sand. I ett och samma receptet kan mängderna variera av de olika komponenterna
  • Vid ökad fuktighet (regn) kommer både leran och torven att suga åt sig vatten och därmed bli tyngre. Störst påverkan blir det i jordar med hög mullhalt.
  • Produkten kan sjunka ihop vid transport, på grund av att materialet skakas och därmed packas, vilket ger ökad densitet.
  • Densiteten påverkas även av hur länge produkten legat på lager. Längre lagertid ger normalt sett mer kompakt jord.
  • Jorden sjunker ihop efter att den lagts ut. Detta händer naturligt när till exempel lera och torvkomponenten blir våta (samma som ovan). 
  • Jorden packas givetvis även ihop om man kör på jorden eller plattar till den när den väl ligger på plats.

Här kan du läsa mer om jord och densitet