Varför varierar densitet på jord?

Ibland behöver man omvandla volymbehov till antal ton. För att göra det behöver man veta densiteten på produkten. När det gäller jord är det lite mer komplicerat än för till exempel våra bergkross-produkter. Nedan finns förklaring på varför:

Jord består i grunden av tre huvudkomponenter Lera, Torv och Sand.

  • Lera är tyngre än torv och sand. I ett och samma receptet kan mängderna variera av de olika komponenterna (ex. en viss jord kan innehålla 3-5% lera) och det ger då en naturlig påverkan på densiteten.
  • Vid ökad fuktighet (regn) kommer både leran och torven att suga åt sig vatten och därmed bli tyngre. Störst påverkan blir det i jordar med hög mullhalt (ex Jehander Rabattjord). Detta då torven, som i torrt tillstånd innehåller mycket luft, blir blöt och luften i torven ersätts av vatten och produkten därmed packas ihop (volymen minskar samtidigt som vikten ökar på grund av vattnet, vilket ger ökad densitet)
  • Produkten kan sjunka ihop vid transport, på grund av att materialet skakas och därmed packas, vilket ger ökad densitet.
  • Densiteten påverkas även av hur länge produkten legat på lager. Längre lagertid ger normalt sett mer kompakt jord.
  • Jorden sjunker ihop efter att den lagts ut. Detta händer naturligt när till exempel lera och torvkomponenten blir våta (samma som ovan). Samma logik ger dock att en jord med högre densitet i normalfallet sjunker ihop mindre => Mindre behov att åter/efterfylla!  
  • Jorden packas givetvis även ihop om man kör på jorden eller plattar till den när den väl ligger på plats.

Alltså, det finns massor av orsaker som ger olika utfall på densiteten. Densiteten är alltså inget absolutbegrepp utan behöver hanteras därefter.  Det är viktigt att du som kund tar med detta när du beräknar ditt volymbehov för att ta ett bättre beslut.

Vill du ha hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss.