Viktigt för oss

Hälsa och säkerhet

Hållbarhet och miljö

  • Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.
    Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.
  • Klimatfrågan har hög prioritet och vi arbetar mot en vision om noll koldioxidutsläpp från betongprodukterna under deras livscykel.
  • Vi tror på att industri, människor och natur kan samexistera sida vid sida. Vi arbetar aktivt för att värna om naturvärden och stärka den biologiska mångfalden vid våra täkter. Koncernen är bland de ledande i branschen på området.

Medarbetarutveckling

  • Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas inom din nuvarande tjänst eller kanske i en ny roll. Du bidrar aktivt till din egen utveckling inom företaget.
  • Vårt mål är att ha de bästa ledarna i branschen och vi lägger stor vikt vid utveckling av nuvarande och framtida ledare.