Jehander 1 i hamn

Sjötransporter för mindre miljöpåverkan

I Stockholm har Heidelberg Materials Ballast Sverige centralt belägna hamnterminaler i Tyska Botten och Ulvsunda i Bromma. De används för omlastning och försäljning av ballastprodukter som enkelt - och med mindre påverkan på vår miljö - når dig som kund. 

Att transportera via Mälaren i stället för lastbil minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 800 ton och kväveoxider med ungefär 35 ton årligen. Även sotpartiklar minskar kraftigt. Det gör fartygstransporter till en självklarhet för Jehander.

100 lastbilslass per gång

Fartyget Jehander 1 lastar 1 400 ton per tur, vilket motsvarar fler än 100 normala lastbilslass eller omkring 40 tunga fordonstransporter. Jehander 1 transporterar varje år volymer motsvarande cirka 11 000 fulla lastbilsekipage med släp. Varje dag under den isfria delen av året ersätter enbart fartyget ungefär 65 sådana transporter. Dessutom hyrs mindre fartyg in som förser kunder runt Mälaren och i Stockholms skärgård med ballast.

Jehander 1 i Löten.

Jehander 1 Löten 2016.

Jehander 1 i Hammarbykanalen.