Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och ett uttalat fokus genom hela organisationen. I den tunga industrin där vi verkar är det en utmaning att uppnå nollvisionen för skador och olyckor. Vårt mål är att vara en säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer.