Jehanders säkerhetsvecka ger extra fokus på hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Jehander och finns alltid överst på agendan i alla sammanhang. Med anledning av det arrangeras en årlig säkerhetsvecka på alla arbetsplatser inom företaget under hösten. Tanken är att öka medvetenheten och förebygga olyckor och arbetsrelaterade skador.

Mats Björkryd, vd Jehander.

Säkerhetsveckan är en aktivitet som går ut på att belysa Jehanders strävan efter att ge insikt i och förståelse för att säkerhetsarbetet är avgörande och angår alla – medarbetare, familjemedlemmar, entreprenörer, leverantörer, kunder och närboende.

– Vare sig man är chef eller medarbetare – och också entreprenör eller kund som besöker våra täkter – har man lika stort ansvar att se till att vårt företag lyckas med att nå vår vision om noll olyckor, säger Jehanders vd Mats Björkryd. Säkerhetsveckan är ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma våra hälsa- och säkerhetsrutiner och att se till att varje medarbetare kommer välbehållen hem efter arbetsdagens slut.

Medarbetare, linjechefer och säkerhetsrådgivare har förberett aktiviteter och en rad arrangemang för att lyfta lokala säkerhetsfrågor under säkerhetsveckan.

– En arbetsplats blir inte säker av sig själv. För att uppnå detta måste vi vara fokuserade, ständigt förbättra såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder, och inte minst att alltid ta hand om oss själva och våra kollegor. Det sistnämnda är det allra viktigaste.

Under årets säkerhetsvecka har Jehander bland annat valt att fokusera på områdena riskbedömning, låsrutiner, ordning och reda samt säkerhet för entreprenörer och besökare.

– Säkerhetsveckan är ett utmärkt tillfälle att föra oss ett steg närmare på vår resa mot att bli ett företag fritt från olyckor, avslutar Mats Björkryd.

Mats Björkryd

Vd Jehander

Sand & Grus AB Jehander Marieviksgatan 25 nb
100 74 Stockholm
Sverige