Bergkrossprodukter

Bergkrossprodukter är industriellt tillverkat material av berg som krossas och sedan siktas i olika fraktioner.

Vi sorterar aldrig våra produkter efter färg utan endast efter storlek därför kan vi inte garantera färgutseende. Färger förändras i våra täkter och skiftar likt sten och berg i naturen.

Bergkrossprodukter i Stockholm

 • Rörgravsfyllning/bergkross
 • Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8
 • Makadam 2/6, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 32/63, 32/90
 • Makadamballast klass I 32/63
 • Makadamballast klass II 16/32
 • Bergkross 0/12
 • Bergkross 0/16, 0/32, 0/63, 0/90, 0/150
 • Skärv

Beställ bergkross här

Bergkrossprodukter i Gävle/Tierp

 • Bergkross 0/16, 0/32, 0/63, 0/90, 0/150, 0/300
 • Bärlager 0/32
 • Förstärkningslager 0/63, 0/90
 • Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8
 • Halkstopp 2/6
 • Makadam 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 32/64
 • Makadam KL1 32/63
 • Makadam KL2 16/32
 • Samkross ÅV 0/150
 • Jehanderblandning 2 % salt
 • Berg 80/150, 200/400, 400/600
 • Makadam KK7, 8/11, 11/16

Vår kundtjänst

Har du frågor? Hör av dig.

Kontakta oss