Heidelberg Materials Ballast Sverige AB är en av de ledande leverantörerna av berg- och grusmaterial till byggindustrin. Vi producerar, säljer och distribuerar sand- och jordprodukter och importerar och säljer geotextil. Även privatpersoner köper våra produkter till villa, trädgård och fritidshus.

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB ingår i Heidelberg Materials-koncernen, global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialproducenter. 

Om vår verksamhet – bergmaterialindustrin

Berg- och grusmaterial, så kallad ballast, är material som behövs i samhället. Det är nödvändigt för infrastruktur och stadsbyggande. Utan ballast kan inga vägar asfalteras och inga bostäder, kontor eller broar byggas. Hela vår infrastruktur är upp­byggd av ballast, och man räknar med att varje invånare gör av med runt 7-8 ton per år.

Totalt säljs runt 70-80 miljoner ton ballast i Sverige som går till framställning av bland annat betong och asfalt samt andra infrastrukturprojekt. Produkterna produceras, krossas och sorteras, i grus- och bergtäkter.

Det går åt cirka 200 ton sand, grus och makadam för att bygga ett normalstort hus, mellan 2 000 och 4 000 ton för att bygga ett sjukhus, cirka 1,8 ton för att blanda 1 kubikmeter betong och 30 000 ton för att anlägga 1 km väg. Bergmaterial kommer att behövas så länge man bygger hus och infrastruktur.

Ett nära samarbete ger nöjda kunder

Det ska vara enkelt och lönsamt för dig att vara kund hos oss. Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra kunder, entreprenörer och myndigheter. Vårt uppdrag är att tillföra expertis och ett starkt personligt engagemang. Du som kund ska känna att vi är din samarbetspartner och när du är nöjd - då är vi nöjda.

Sedan 1874 har vi erfarenheten av praktiskt kunnande och forskning som gör oss till en trygg samarbetspartner på både stora och mindre projekt.

Vår strävan är att alltid ge perfekt service till dig som kund genom att hjälpa till med val av rätt produkt, till rätt pris, i rätt tid.