Sandlåda och lekplats

Förslag på materialval:

Geotextil för materialseparation och för att försvåra för gräs och andra växter att etablera sig. Beställ geotextil här.

2x25

Putssand för sandlådor. Beställ sand här.

Gungsand (EU-sand) för lekplatser där sanden ska fungera som stötdämpande fallskydd.

EU har särskilda säkerhetskrav på sand till gungor och lekplatser. Läs mer.

Det här är rådgivande information eftersom tillvägagångssätt kan skilja sig beroende på förutsättningarna. Kontakta en specialist för att få exakta instruktioner för just ditt projekt.
Beställ sand här.