Gungsand

Gungsand säkrar barnens lekplatser

Att gunga är kul, men att ramla av och att slå sig är inte lika roligt. Därför är det viktigt med ett stötdämpande material under gungställningen som gör att fallet inte blir så hårt.

EU har särskilda säkerhetskrav på sand till gungor och lekplatser. Det ska vara en sand som inte packar sig, eftersom finmaterialet är borttvättat.

Beställ gungsand här

Regler för lekplatser

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Underlaget till gungor, klätterställningar och liknande redskap ska vara stötdämpande så att risken för personskador vid leken begränsas

Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap finns i Europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Sandlåda och lekplats

Läs mer

Jehander kundtjänst

Har du frågor? Hör av dig.

Kontakta oss