Prestandadeklarationer

Heidelberg Materials Ballast Sveriges prestandadeklarationer är certifikat som beskriver produkternas egenskaper. 

CE-märkning är obligatorisk inom EU vid saluföring av byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard. Till CE-märkningen ska det också finnas en prestandadeklaration. En BBC-märkning kommer att finnas kvar som ett komplement till CE-märkningen för att visa att de svenska regelverken efterlevs. 

Klicka på respektive anläggning nedan för att hitta prestandadeklaration för varje produkt.