Koldioxid och energi

Ballast är den mineraliska produkt som bryts mest i världen, och Heidelberg Materials är den största ballastproducenten i norra Europa och världen.

Vår verksamhet genererar koldioxid genom den energi som krävs för att producera och transportera produkterna. Energi används främst i form av bränslen till maskiner och fordon för brytning och transport, vid krossning och sortering och vid transport från anläggningarna till terminaler och kunder. 

Energianvändning per ton producerat material är ett viktigt nyckeltal inom ballastbranschen som övervakas kontinuerligt. För att öka energieffektiviteten och sänka förbrukningen arbetar vi enligt de bästa kända metoderna och förbättrar löpande både övervakning och krossning.

Produktionsprocessen

I bergtäkter

Vi spränger berg i mindre delar, förädlar materialet genom krossning och siktning och transporterar färdiga bergmaterialprodukter till kunderna. Kunder som asfaltverk och betongfabriker ligger ofta inom eller i närheten av täkterna för att minimera transporter.

I sand- och grustäkter

Vi utvinner sand och grus från fyndigheter där inlandsisens naturliga kraft har krossat och format det fasta berget till mer eller mindre runda småpartiklar. Bra fyndigheter innehåller många olika partikelstorlekar. Förädling sker huvudsakligen genom siktning. Efter förädling transporteras materialet till kunderna.

Fartyget Jehander 1 intill kaj i Hammarbykanalen för att lasta av till Betonginudstris betongfabrik. Jehander 1 fraktar ca 400 000 ton/år, och går på sträckan Ekerö, Södertälje - Stockholms hamn.

Jehander 1 vid Hammarby.

Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten

Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten. Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten

Hjullastare tippar på Jehanderprofilerad bil. Tummen upp!

Hjullastare tippar på Jehanderprofilerad bil.

Transportband i Riksten

Transportband i Riksten. Transportband i Riksten