Grusprodukter

Grusprodukter är sten, grus och sand som tas direkt från rullstensåsar. De sorteras i olika fraktioner och vissa tvättas. Singel är siktad natursten med runda avslipade former i olika storlekar.

Vi sorterar aldrig våra produkter efter färg utan endast efter storlek därför kan vi inte garantera färgutseende. Färger förändras i våra täkter och skiftar likt sten och berg i naturen.

Grusprodukter i Stockholm

Putssand (sandlådesand) 0/2

Mursand (fogsand) 0/4  
Kabelsand 0/4  
Markbädd 0/8
Singel 8/16 (bild), 16/28
Beställ grus här
Stoppsten  
Kullersten, harpad 80/200, >200

Grusprodukter i Gävle/Tierp

  • Grusfyllning osorterad
  • Sten 80/125, 125/250
  • Mursand 0/4
  • Betonggrus 0/8
  • Grus 0/8
  • Bärlager 0/32
  • Förstärkningslager 0/90
  • Singel/makadam 8/16
  • Singel 8/16, 16/32

Beställ grus här

Vår kundtjänst

Har du frågor? Hör av dig.

Kontakta oss