Vår historia

Heidelberg Materials Ballast Sverige (f.d. Jehander) har varit med och byggt det moderna Sverige

Heidelberg Material Ballast Sverige startades 1874 och har sedan dess försörjt Stockholm med ballastmaterial. Vi bedriver i dag verksamhet i Stockholm och i Gävle/Tierp. Vi jobbar offensivt och letar alltid efter nya resurser.

Heidelberg Material Ballast Sverige har en omsättning på 500 miljoner kronor och har 84 medarbetare. Vi ingår i Heidelberg Materials-koncernen, global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör Heidelberg Materials till en av världens största byggmaterialproducenter.

 

 

1874 - 1918

Carl och Malcolm Jehander lägger grunden till Jehander 1874. Sand och grus levereras från grustaget Löten bland annat till byggnation av bostäder på Stockholms malmar och vägar. När Malcolm dör 1914 tar sonen Hilding över. Firman säljs 1918 till Paul Toll som ombildar det till aktiebolaget Sand- & Grusaktiebolaget Jehander. Hilding fortsätter som verkställande direktör fram till sin död 1948.

1919 - 1949

Lötens grustag på Munsö övergår från att arrenderas till att ägas av Jehander 1924 och blir den första täkten som det nya bolaget äger. För att öka grustillgångarna i företaget köps eller arrenderas ett stort antal nya grustag under 1920- och 1930-talen. Grustagen moderniseras med diesellokomotiv, bandtransportörer och gripskopor. Samarbete med Betongindustri inleds på 1930-talet. Material från Mälaröarna fraktas med pråmar som dras av en ångdriven bogserbåt.

1950 - 1973

Det stora bostadsbyggandets epok, de över en miljon bostäder som byggs kräver mycket sand och grus. Verksamheten utökas genom uppköp av grusrelaterade företag och köp av nya täkter. Produktionen blir mer effektiv med mer avancerad teknik såsom hjullastare, grävmaskin och moderna pråmar. 1952 köps bogserbåten Munsö in och 1962 beställer Jehander och Betongindustri tillsammans tre 800-tons gruspråmar från Oskarshamns varv. Vid slutet av 1960-talet beställs paradfartyget Jehander 1, skräddarsytt för Jehanders transporter, som används än i dag.

1974 - 1990

Jehander blir 1974 en del av Betongindustrikoncernen och från 1975 ett helägt dotterbolag till Betongindustri. En stor del av försäljningen under mitten av 1980-talet går till betongtillverkare och anläggningsentreprenörer. Gruset används också till vägbyggen och asfaltstillverkning. Omsättningen är 65 miljoner kronor med en personalstyrka på cirka 50 medarbetare. 1985 förvärvas Haningebolaget med bland annat anläggning i Bålsta.

1990 - 1999

I slutet av 1989 säljs grus- och fabriksbetongverksamheten till byggmaterialkoncernen Euroc vars namn senare ändras till Scancem. 1999 säljs Scancem till den tyska cementkoncernen Heidelberger Zement AG. 1998 förvärvas en anläggning i Enhörna, Underås. Jehander vinner Naturvårdsverkets grus- och miljöpris 1997 och blir kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 samma år. 1998 förvärvas Underås AB i Södertälje med tillhörande anläggning i Strängnäs. 1999 är Jehander även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

2000

Efter cirka 70 års drift ger Hornsberg i Stockholm vika för bostäder och kontor. En ny supermodern, helt inkapslad anläggning där all hantering sker automatiskt har istället tagits i bruk i Hammarbyhamnen.

2001 - 2003 / 2004

Heidelberger Zement AG byter namn till HeidelbergCement Group De helägda dotterbolagen Norrköpings Sand och CX-Grus fusioneras med Jehander 2003, och bolagen byter namn till Jehander 2004. Sabemas verksamhet i Göteborg integreras i oktober 2001 och bolaget fusionerades med Jehander i april 2003. Den 1 september byter Sabema namn till Jehander.

2011

 Jehander förvärvar Rimbo Jord.

2014

Jehander avyttrade täkterna Ludden och Häradsudden utanför Norrköping till Skanska som tog över verksamheterna där den 1 oktober 2014. 

2016

1 september 2016. HeidelbergCement och Jehander träffar avtal med bygg- och anläggningskoncernen Peab och dotterbolaget Swerock om överlåtelse av ballasttäkter i Göteborgsområdet.

Jehander aktiebrev 1918.