Ett komplett jordsortiment

Putssand 0-2 art nr 111

Grusprodukter - Putssand

Rörgravsfyllning NK art nr 138

Gruskrossprodukter - Rörgravsfyllning

Makadam K 8/16

Bergkrossprodukter - Makadam

Våra produkter

Vilka produkter som finns vid respektive anläggning ser du i våra prislistor.

 

OBS! Vi sorterar aldrig våra produkter efter färg utan endast efter storlek därför kan vi inte garantera färgutseende. Färger förändras i våra täkter och skiftar likt sten och berg i naturen.

Ladda ner