”På Jehander står hälsa och säkerhet alltid först på agendan”

Christine Lindberg arbetar som hälsa- och säkerhetschef på Jehander. En roll som bland annat innebär att aktivt hjälpa driftsledarna och platscheferna framåt i sitt arbetsmiljöarbete.

Christine Lindberg

På Jehander står hälsa och säkerhet alltid först på agendan. Vi arbetar ständigt för att skapa en säker och trivsam arbetsplats med målet att det ska vara tryggt att arbeta hos oss. Men än så länge finns det förbättringspotential i verksamheterna.  

– Sett till statistiken så är fallolyckor från låg höjd fortfarande ett problem, säger Christine Lindberg. Vi arbetar mycket med att förebygga och skydda mot den här typen av olyckor. Det kan handla både om att sätta upp fysiska skydd och att utbilda våra medarbetare exempelvis inom områdena arbete på höjd och fallskydd. Det pågår även ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten, minska risken för klämskador och öka säkerheten för besökare och underentreprenörer.

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att skapa ett engagemang kring hälsa och säkerhet. För att lyckas med detta så är det centralt att vara tydlig och skapa en förståelse.

– Det är först när alla förstår varför som vi kan skapa en bra säkerhetskultur. Det bygger på att alla är delaktiga och känner ansvar för både sin egen och andras säkerhet. Som alltid gäller det att chefer och ledare på alla nivåer visar vägen och föregår med gott exempel.

Christine Lindberg framhåller att Jehanders främsta styrka inom hälsa- och säkerhetsarbetet ligger i våra fantastiska medarbetare.

– Utan dem hade vi inte kommit så långt som vi faktiskt har gjort. Nu ser vi fram emot att bygga upp en stabil och hållbar arbetsmiljö, där alla är delaktiga och engagerade, avslutar hon.