Trädjord - för träd i stadsmiljö med mycket saltavrinning

Trädjord B Trädjord Mineral

Trädjord B

Beskrivning

Trädjord B är en finkorning jord med låg lerhalt. Fri från rotogräs. Tillverkad utifrån riktlinjerna i Stockholms Stads Handbok.

Användning

Trädjord B används vid plantering av träd och buskar i stadsmiljö. Den läggs i växtbäddens översta 400 mm.

Till offertförfrågan Jag vill bli kontaktad

Våra produkter

Varukod

Gödseltyp

Tillgänglighet

4721 Naturgödslad Beställningsvara

Specifikationer - Trädjord B

  • Volymvikt: cirka 1250 kg/m3*
  • Siktning: Fin
  • Mullhalt: 5-8 %
  • Lerhalt: Låg
  • pH: 6-7,5

* Läs mer om densitet/volymvikt på jord och varför den varierar 

Trädjord Mineral

Beskrivning

Trädjord Mineral är en finkorning jord med låg ler- och mullhalt. Fri från rotogräs. Tillverkad enligt riktlinjerna i Stockholms Stads Handbok.

Användning

Trädjord Mineral används vid anläggning av skelettjorden för plantering i stadsmiljö. Skelettjord består av skärv i fraktionen 90/150 mm med Jehander Trädjord Mineral nedspolad i mellanrummen.

Till offertförfrågan Jag vill bli kontaktad

Våra produkter

Varukod Gödseltyp Tillgänglighet
4600 Ogödslad Beställningsvara

Specifikationer - Trädjord Mineral

  • Volymvikt: cirka 1250 kg/m3*
  • Siktning: Fin
  • Mullhalt: < 2 %
  • Lerhalt: Låg
  • pH: 6-7,5 (riktvärde)
* Läs mer om densitet/volymvikt på jord och varför den varierar

 

 

Annan jord inom stadsplantering

Citymakadam

Se siktkurva för jord B nedan

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Ladda ner

Jord B tabell AMA DCL 11.2.