Jord i ord

En bra jord är av stor betydelse för resultatet på din odling, både inomhus, i trädgården och på balkongen. Jorden är växternas skafferi, törstsläckare och apotek. Ja, rätt jord gör helt enkelt underverk för dina odlingar.

Att välja rätt jord gör verkligen skillnad, men är det så lätt? Jadå, med vår jordguide!

På den här sidan försöker vi reda ut begreppen och gå igenom grunderna för hur man ska tänka kring val av jord. På så sätt blir det lättare för dig att välja rätt jord till ditt projekt.

I vårt jordsortiment hittar du flera olika jordar, för olika typer av växter och ändamål. Det som skiljer dem från varandra är näringsinnehåll, struktur och pH-värde, faktorer som vi har anpassat efter olika växter och miljöers behov.

De flesta av våra jordar finns som typ A och typ B. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

Om du redan nu vet vad du behöver kan du göra en offertförfrågan , men vill du diskutera mer kan vi kontakta dig. Välkommen.

Vi har ett stort antal jordtyper på lager i våra producerande täkter Ledinge och Enhörna.

Dessutom har vi även valt att lägga de mest eftertraktade jordarna i våra större täkter och centrala terminaler. Det gör vi för att underlätta lokal avhämtning.

Vi kan även tillverka produkter efter dina specifika behov och önskemål.

Till vårt kompletta jordsortiment

Matjord eller växtjord

Matjord eller växtjord

Det är det översta jordlagret (10–30 cm) som har en högre mullhalt än övriga delar av växtbädden. Det är den del där daggmaskar, diverse markdjur och mikroorganismer bryter ned löv, vissnande växtdelar och annat organiskt material så att det bildas mylla, eller humus som det också kallas.

Vilken jordsort som är mest lämplig som matjord beror det på vad du vill anlägga eller plantera. Vi föreslår att du tittar på begreppen anläggningsjord alternativt planteringsjord. Vi har följande jordsorter som kan vara lämpliga Gräsjord, Trädgårdsjord, Rabattjord, Ängsjord, Rhododendronjord och Trädjord.

Grönsaksjord

Grönsaksjord

Skall du plantera eller odla grönsaker, primörer eller kryddväxter föreslår vi Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på > 15%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i.

Rabattjord (4401) Naturgödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Växthusjord. Till toppen av sidan.

Växthusjord

Skall du plantera sommarblommor, mindre perenner och lökväxter eller odla grönsaker, primörer eller kryddväxter i växthus föreslår vi Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på >15%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i.

Rabattjord (4401) Naturgödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Rabattjord

Odlingsjord

Skall du plantera eller odla grönsaker, primörer eller kryddväxter föreslår vi Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på >15%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i.

Rabattjord (4401) Naturgödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Trädgårdsjord.

Rosjord

Skall du plantera rosor föreslår vi Trädgårdsjord A (4211) Naturgödslad. Det är en naturgödslad jord med mullhalt på 5-8% och en lerhalt på 5-15%. Trädgårdsjord A (4211) Naturgödslad är en produkt vi tror många har behov av och finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Växtbädd

Växtbädd

Växtbädden är ett träds eller en växts hela planteringsyta, både ovan och under jord

Kolmakadam.

Kolmakadam

Kolmakadam är en jord för anläggning av växtbäddar och plantering av träd, buskar och perenner i stadsmiljö. CityMakadam är ett så kallat kolmakadam tillverkat enligt Stockholm Stads Handbok. Den ger en stabil yta som inte trycks ihop av fordon och gång/cykeltrafik.

Jorden är tillverkad av en kombination av makadam, organiskt material och biokol. Biokol har många goda funktioner bland annat genom att bevara fuktighet och som bärare av näring men fungerar även som reningsfilter för dagvatten. 

Biokol

Biokol

Biokol är kol tillverkat för odling/jordproduktion. Biokol har många goda funktioner bla genom att bevara fuktighet och som bärare av näring men fungerar även som reningsfilter för dagvatten.

Vårt kompletta jordsortiment

Vårt jordsortiment håller riktigt hög kvalitet, det vet vi. Vi levererar jord tillverkade utifrån riktlinjer i AMA Anläggning och Stockholm stads växtbäddhandbok. Därför håller vår jord alltid en hög och jämn kvalitet.

Vi har ett stort antal jordtyper på lager i våra producerande täkter Ledinge och Enhörna.

Dessutom har vi även valt att lägga de mest eftertraktade jordarna i våra större täkter och centrala terminaler. Det gör vi för att underlätta lokal avhämtning.

Vi kan även tillverka produkter efter dina specifika behov och önskemål.

Vanliga frågor om jord