Ängsjord - för anläggning av ängsmark

Om Ängsjord

Beskrivning

Ängsjord är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv och har goda egenskaper. Fri från rotogräs. Den är tillverkad utifrån riktlinjer i AMA Anläggning och motsvarar Jord B med den skillnaden att det är ca 2–3% lerhalt. Den är sparsamt naturgödslad.

Användning

Ängsjord passar bra till sådd av ängsblommor och spröda plantor. Det är viktigt att underlaget i möjligaste mån är fritt från ogräs. Se till att den befintliga jorden i botten och på sidorna av planteringsytan är uppluckrad. Fyll på med Ängsjord till ett djup av minst 10 cm innan du sår eller planterar. Det behövs normalt sett ingen extra gödsling vid planteringstillfället.

Till offertförfrågan Jag vill bli kontaktad

Våra produkter

i Stockholm

Varukod

Gödseltyp

Tillgänglighet

4300 Ogödslad Beställningsvara

Specifikationer - Ängsjord

  • Volymvikt: cirka 1300 kg/m3
  • Siktning: Medium
  • Mullhalt: 3 - 6 %
  • Lerhalt: 2 -3 %
  • pH: 6,5-7,5 (riktvärde)

i Gävle, Sandviken, Tierp, Älvkarleby

Varukod Gödseltyp Tillgänglighet
427 515 Ogödslad Lagervara

Specifikationer - Ängsjord

  • Volymvikt: cirka 1200 kg/m3
  • Siktning: Medium
  • Mullhalt: 3 - 5 %
  • Lerhalt: 0 - 5 %
  • pH: 6,5-7,5 (riktvärde)
 

 

Ängsjord är en odlingsjord. Nedan är andra odlingsjordar

Rhododendronjord

Rabattjord

Se siktkkurvan för Ängsjord nedan

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Stefan Gyllenskepp

Företagsförsäljning, Gävle med omnejd.

Ladda ner

Jord B tabell AMA DCL 11.2.