Ett växande Stockholm kräver halkbekämpning av rätt kvalitet

Under vinterhalvåret är det högsäsong för halkolyckor. Varje år skadas tusentals människor i Sverige, ett stort antal slutar med frakturer och sjukhusbesök. Med rätt halkbekämpning kan olyckorna minskas dramatiskt. I Riksten utanför Stockholm producerar Jehander årligen stora mängder halkbekämpning. Trots det kan en riktig vargavinter ändå orsaka brist på det viktiga materialet.

– Tre av fyra fallolyckor beror på halka. Omkring 25 000 svenskar drabbas varje år och fyrtio procent av alla som drabbas får skador på armar, handleder och ben. Myndigheter pekar ut snöröjning och halkbekämpning som de absolut viktigaste åtgärderna för att minska fallolyckor, förklarar Magnus Rehula som är Key Account Manager på Jehander.

Jehander är en av de största producenterna av halkbekämpning, även kallat halkstopp, i södra Stockholm. Volymmässigt är den största produkten som körs ut från täkten i Riksten Jehanderblandning (f.d.Huddingeblandning). Den består av bergkross, sand och salt. Även torrt halkstopp är en stor produkt. Det förvaras under tak för att just hållas torrt – och används med fördel utanför köpcentrum och platser där du vill förhindra att framförallt saltet följer med inomhus.

– Produktionen av halkstopp ökar varje år eftersom Storstockholm växer. Vi får fler bostadsområden, fler skolor, dagis, cykel- och gångbanor och det kräver underhåll. I takt med att staden byggs ut ökar även olycksrisken. Halkbekämpning är prioriterat eftersom det förebygger många olyckor och sparar samhället stora kostnader, förklarar Magnus Rehula.

Allt klart inför säsongen

Jehanderblandningen förhindrar halkolyckor på småvägar, busshållplatser, trottoarer, parkeringsplatser och andra gångytor som dagligen används av oss alla. Den 15 oktober ska stadsdelsförvaltningar och kommuner vara beredda att röja vägar och trottoarer från snö. 

Under oktober/november varje år fylls depåer och markfickor upp med halkbekämpningsmaterial runt om i staden, där det enkelt kan hämtas och användas av lokala entreprenörer.

Rätt recept skapar trygghet och Jehander har många olika halkbekämpningsprodukter att välja på, beroende på förutsättningarna i respektive täkt och användningsområden. De olika recepten kan innehåll olika fraktioner samt olika blandningsförhållanden av kross, grus och salt.

– Krossgruset får inte vara för grovt och det måste hålla sig inom en viss storlek. Det får inte rulla bort eller vara för fint, det måste fungera bra i en spridare och det ska bita fast i isen så att det fastnar där man sprider det, avslutar Magnus Rehula.

Olika typer av halkbekämpning

Halkstopp – består av krossat och siktat berg, vanligtvis i dimensioner 2 – 6 mm eller 4 – 8 mm om det ska användas på gång- och cykelbanor.
Jehanderblandning – består av krossat och siktat berg som blandas med sand, grus och salt.

Jehanders produkter för halkbekämpning

Olika typer av halkbekämpning
  • Halkstopp – består av krossat och siktat berg, vanligtvis i dimensioner 2-6 mm eller 4-8 mm om det ska användas på gång- och cykelbanor.
  • Natursand – består av sand och grus i dimensioner 0-8 mm.
  • Salt – kan blandas i gruset eller sanden för att den ska fästa i isen och ge ett bättre halkskydd.

Läs mer om våra halkstoppsprodukter här.