Förebygg halkolyckor effektivt och minska trycket på vården

Varje vinter skadas cirka 25 000 personer i landet så illa i halkolyckor att de måste söka läkarvård. Den goda nyheten är att det går att förebygga fallolyckor med god planering och att kostnaden för dessa insatser bara är en sjundedel mot de faktiska fallolyckskostnaderna*.

Snön må komma som en överraskning varje år, men med rätt planering kan risken att vara oförberedd ändå minimeras. Från och med den 15 oktober ska stadsdelsförvaltningar och kommuner i Stockholmsområdet vara beredda att röja vägar och trottoarer från snö. Därefter fylls depåer och markfickor upp med halkbekämpningsmaterial. Men är du sent ute kan du bli utan.

– Vi fyller upp våra lager ordentligt, men kan aldrig garantera att vi har material om snöovädret slår till ordentligt. Därför vill vi alltid offerera våra kunder i god tid. Det blir både billigare och smidigare för alla, säger Andreas Lindberg, säljare på Jehander, en av de ledande leverantörerna i Stockholm av halkstopp.

Väderomslag orsakar halka

Det är oftast kyla och snabba väderomslag som vi upplever nu i Stockholmsområdet som gör att många halkar och slår sig. De vanligaste skadorna är frakturer på under- eller överarmar. Näst vanligast är krosskador av olika slag.

– Våra produkter förebygger olyckor. Den så kallade Jehanderblandningen (f.d. Huddingeblandningen) 0–8 är mycket bra när det är halt. Den består av sand, salt och makadam. Det lite finare materialet går ner i isen, saltsanden gör att ishinnan smälter och de lite större makadammet ger ett riktigt bra grepp. Även vårt halkstopp 2–6, också det ett krossat bergmaterial, är bra som bekämpning mot halkan.

Jehanderblandning och halkstopp

Jehanderblandning och Halkstopp 4-8 används lämpligen på gångbanor, planer och vändplatser. Halkstopp 2–6 används med fördel där man inte vill få in sand och salt. Till exempel utanför butiker och gallerior.

Andreas Lindbergs råd är att vara ute i god tid vid beställning av Jehanders halkbekämpningsprodukter. Hör av dig till Andreas i norra Stockholm och till Lars Jönsson i södra Stockholm om du behöver sand-, grus- och krossprodukter, halkbekämpningsprodukter eller expertråd.

Om du måste ut i snön**

 • Använd broddar
 • Ta det lugnt – spring inte till bussen
 • Ha mobilen i fickan och ögonen på vägen
 • Se upp för isfläckar
 • Gå som en pingvin – ta korta steg, sätt ned hela fötterna och behåll tyngdpunkten rakt ned
 • Undvik att gå ut i tofflorna för att hämta tidningen

Fem vanligaste halkskadorna

 1. Fraktur på underarm
 2. Skador på skuldra och överarm 
 3. Fraktur och stukning av fotled
 4. Fraktur på överarm
 5. Hjärnskakning

(Listan är baserad på statistik över halkskador)

 • Fakta:
 • När halkan slår till en vinterdag i Region Stockholm brukar omkring 200 personer komma till vården med olika skador till följd av att de halkat på snö och is. Det är klart fler än en dag med mildare väder. Fler kvinnor än män och fler äldre än unga kommer till vården till följd av halkolyckor. Under perioden januari till och med mars 2018 var fördelningen 59 procent kvinnor och 41 män.

*(Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

**(Källa: Stockholms läns landsting, Region Stockholm).

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Olika typer av halkbekämpning
 • Halkstopp – består av krossat och siktat berg, vanligtvis i dimensioner 2-6 mm eller 4-8 mm om det ska användas på gång- och cykelbanor.
 • Natursand – består av sand och grus i dimensioner 0-8 mm.
 • Salt – kan blandas i gruset eller sanden för att den ska fästa i isen och ge ett bättre halkskydd.

Läs mer om våra halkstoppsprodukter här.