Sand och grus från Jehander byggde motorvägen mellan Uppsala och Mehedeby

E4-sträckan mellan Stockholm och Gävle hade innan den nya motorvägen byggdes, haft en rejäl flaskhals genom centrala Uppsala, där långa köer uppstod på grund av tät trafik och många rödljus. Därtill hade vägen norr om Uppsala, sträckan mot Mehedeby i Tierps kommun, hållit låg standard.
Den 78 kilometer nya motorvägen mellan Uppsala-Mehedeby är ett av 2000-talets största svenska vägbyggen. Den ger inte bara snabbare passage förbi Uppsala, utan kortar också restiden avsevärt mellan huvudstaden och den norrländska gränsen. Vägverket räknar med en samhällsekonomisk nytta i regionen i form av bland annat säkrare resor, 30 minuter kortare restid mellan Stockholm och Gävle samt miljöeffekter.
Sammantaget för projektet har Jehander levererat över 375 000 ton sand och grus från täkterna i Mehedeby, Marma och Älvkarleö, fördelat enligt följande:

 • till Banverket 17 834 ton.
 • till Peab, för byggandet av den norra delen av E4:an, dvs 52 kilometer från Björklinge till Mehedeby, har levererats 290 943 ton.
 • till Veidekke, som byggt södra delen på 32 kilometer, mellan Uppsala och Björklinge, har Jehander levererat 67 692 ton.

Fakta E4 Uppsala-Mehedeby Källa: Vägverket/Trafikverket
Den 78 km långa nya E4 mellan Uppsala och Mehedeby öppnades sin första etapp mellan Uppsala-Björklinge december 2006 och den sista etappen upp till Mehedeby i Tierps kommun öppnade hösten 2007.

 • 9 trafikplatser
 • 100 vägbroar
 • 2 järnvägsbroar
 • 2 rastplatser

E4 Uppsala-Mehedeby

 • 2007

  Färdigställd

 • Projektägare: Trafikverket

  Additional facts

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna