Citybanan - sänktunnlar och övertäckning

Citybanan är en ca 6 km lång järnvägstunnel som byggts under Stockholms innerstad. Förbindelsen har dubbla spår samt en service- och räddningstunnel och är avsedd att separera Stockholms pendeltåg från övrig tågtrafik genom centrala Stockholm. I projektet ingår två nya underjordiska stationer, Stockholm City (under T-centralen) och Stockholm Odenplan, samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årstaberg. Bygget påbörjades 2009 och trafiken öppnades i juli 2017.

Söderströmstunneln

Söderströmstunneln förbinder bergtunnlarna mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Det är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stålkärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten. Tunneln består av tre element, tillverkade av betong och stål i en samverkanskonstruktion. I entreprenaden ingick även tillfartstunnel Söder Mälarstrand och anslutande delar av bergtunnlarna söder och norr om Söderström.

Sjötransporter spelade en viktig roll i denna entreprenad som ett sätt att möta miljökraven för bland annat de känsliga kvarteren på Riddarholmen med stora kulturvärden.

Entreprenör var JVS, Joint Venture Söderström, tidigare ett konsortium mellan Züblin och Pihl&Son, men som senare bestod endast av Züblin då Pihl&Son gick i konkurs augusti 2013. Tillfartstunneln vid Söder Mälarstrand var klar sommaren 2009. Arbetet med Södertrömstunneln blev klart i november 2014.

Kund:

Trafikverket
Entreprenör:  JVS, Joint Venture Söderström, tidigare ett konsortium mellan Züblin och Pihl&Son
Jehanders åtagande: Mellan åren 2009-2015 levererade Jehander cirka 6 000 ton material singel, putssand och makadam med båt från Löten och Enhörna.  På bil gick det olika sorter med cirka 16 000 ton material, 3 000 st storsäckar samt 5 700 kvm Polyfelt fiberduk. Cirka 30 000 ton av olika sorter gick åt till att gjuta de tre tunnelelementen på plats i Enhörna.  42 000 kubik betong samt en meter makadam ovanpå de nedsänkta tunnelelementen som skydd mot påsegling.

Läs mer på Trafikverkets webbplats:

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna