Jehandermakadam under nya dubbelspåret mellan Furuvik-Skutskär

Tågsträckan mellan Skutskär-Furuvik var tidigare den enda enkelspårssträckan mellan Gamla Uppsala och Gävle. För att öka kapaciteten för fler tåg att trafikera banan har nu ett dubbelspår byggts. I juni 2016 började det nya dubbelspåret att trafikeras.

Målsättningen var att i framtiden öka upp antalet gods- och persontågstransporter, kapa restider och möjliggöra för fler att välja tåget. En möjlighet att flytta transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp och bättre miljö som följd.

Projektägare: Trafikverket
Entreprenör: NCC och Infranord
Under entreprenör: NCC

 

Jehander sålde under 2014-2015 totalt 365 000 ton till dubbelspåret via NCC. De större mängderna var:

 

 • Underballast 0/90 = 278 000 ton

 • Banverksmakadam kl1 32/63 = 23 000 ton
 • Förstärkning 0/150 = 16 000 ton
 • Banverksmakadam kl2 16/32 = 8 000 ton
 • Stenmjöl 0/8 = 7 000 ton
 • Bärlager 0/32 = 5 000 ton
 • I övrigt diverse fraktioner.

 


 

Nya dubbelspåret mellan Furuvik-Skutskär

 • 2016

  Färdigställd

 • Projektägare: Trafikverket

  Additional facts

Jan Granlund

Platschef Gävle/Tierp/Skutskär/Sandviken

Sand & Grus AB Jehander Skogmursvägen 99
805 91 Gävle
Sverige

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna