Golfbanorna Ullna och Bro Hof förlitar sig på Jehanders produkter

Jehander har tagit fram en lång rad specialprodukter för skötsel och uppbyggnad av golfbanor.

Ett exempel är dräneringsgrus som används för att bygga dräneringsbäddar, det lager som ligger under såbädden på greener. Det består av tvättad singelkross på 2,0 till 5,6 millimeter, är framtaget i enlighet med specifikationer från United States Golf Association (USGA) och testat på det ackrediterade European Turfgrass Laboratories i Stirling, Skottland.

En annan storsäljare till golfbanor är sportsand som främst används för att dressa fairways. Det går åt mellan 600 och 800 ton sportsand för att dressa fairways på en golfbana och det görs vanligtvis en gång om året.
Jehander levererar sandprodukter för underhåll till över 100 golfbanor runt om i landet. Dessutom jobbar vi med helt nybyggda banor samt med golfklubbar som utökar eller bygger om sina banor.
I princip hela BroHofs bana är byggd av Jehanders produkter från täkten i Ledinge.

Ullnas golfbana gjordes om helt 2013 av Nicklaus Design, ett av golfvärldens mest respekterade designföretag. Även till Ullna levererade Jehander nästan allt material i form av dräneringslager, greenmixsand och sandcappning till fariways och tee-platser.

 • Sportsand 0,1/1,4 mm
 • Singel (USGA) 4/8 mm
 • Golfjord 80 % sand, 20 % jord 0/4 mm
 • Golfjord 60 % sand, 40 % jord 0/4 mm
 • Greendress (tvättad) 0,2/0,8 mm
 • Bunkersand (tvättad) 0,2/1,0 mm
 • Fairwaydress (tvättad) 0/2 mm
 • Såbädd (USGA)
 • Beachvolleysand (tvättad) 0,2/1,0 mm
 • Mulldressgreen 80 % sand, 20 % jord
 • Mulldressgreen 60 % sand, 40 % jord

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna