Jehanderjord till lindplantering i Uppsala Botaniska trädgård

Jehanderjorden ger bästa förutsättningarna för lindar i Uppsala Botaniska trädgård
I Botaniska trädgården i Uppsala ska 144 nya parklindar och lindhäckar ersätta de befintliga från 1970-talet. Parklindarna i den så kallade Lindboskén i barockträdgården var sjuka och ska nu ersättas med nya, friska träd.

Träd kräver speciella förutsättningar för att trivas. De behöver en lerrik jord och stenar i växtbädden som rötterna kan växa och förgrenas i. Växtbäddar med för snålt tilltagen jordvolym hämmar trädens utveckling. Tillgången till syre i marken och ett bevattningssystem är viktiga faktorer för trädens välmående.

Jord utvecklad för slottsparken
För att träden i Botaniska trädgården i Uppsala ska få så bra förutsättningar som möjligt att växa och trivas planteras de i jord från Jehander. De 1 000 kubikmeterna (cirka 1 500 ton) jord – så kallad Drottningholmsjord – är en jord med mer lera och ofta en högre mullhalt än vanligt, och levereras från Jehandertäkten i Bålsta.

Jorden kallas Drottningholmsjord därför att den blandades till speciellt för Drottningholms slottspark 2011 då två alléer planterades om med jord från Jehander. Peter Wahl som även var med vid Drottningholms omplantering, är nu projektledare på Markentreprenör Svenska väg, som utför parkarbetet åt Botaniska.

Markentreprenör: Svenska Väg AB
Konsult: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Projektledning: BYLEO och States fastighetsverk
Beställare: Statens fastighetsverk
Jehanders åtagande: 1 000 kubikmeterna (cirka 1 500 ton) jord – så kallad Drottningholmsjord – en jord med mer lera och ofta en högre mullhalt än vanligt.

Botaniska trädgårdens historia
Uppsala universitets botaniska trädgård är den äldsta botaniska trädgården i Sverige. Den anlades 1655 av Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin. I trädgården kunde medicinstudenterna lära sig botanik och studera medicinalväxter. Mot slutet av 1600-talet fanns mer än 1 800 växtarter i trädgården, många av dessa odlades för första gången i Sverige, till exempel potatis.

Efter den stora stadsbranden i Uppsala 1702 förföll den Botaniska trädgården i Svartbäcken. Kung Gustav III donerade därför slottsträdgården till Uppsala universitet att istället använda som botanisk trädgård. Uppsala slottsträdgård blev därmed den nya Botaniska trädgården som finns här i dag.

Läs mer om Botaniska trädgården i Uppsala här.
är http://www.sfv.se/byggprojekt/utbytelindarBotaniska trädgårdens historia

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna