Förslag på materialval:

  • Geotextil för materialseparation och förstärkning
  • Grundlager Bergkross 0/32 mm, ca 10-20 cm tjockt lager.
  • Mellanlager makadam 4/8 mm eller 8/16 mm, ca 10 cm tjockt lager. 
  • Geotextil för att separera makadam och stenmjöl.
  • Stenmjöl 0/4 mm – 0/8 mm, ca 5-10 cm tjockt lager 
  • Topplager ca 7-10 cm tjockt lager. Här kan du använda Finsand,  sand 0/4 mm eller en blandning av 2/3 delar Stenmjöl 0/4 och 1/3 del Sand 0/4 mm.

Beställ här