Anläggningsjord

Anläggningsjord är ett brett begrepp. Vi har flera produkter som är anläggningsjord, men de går under andra namn beroende på vad du ska använda jorden till; som grund i ny växtbädd, vid anläggning av ny gräsmatta eller för att anlägga en plantering av perenna växter och buskar. Här reder vi ut begreppen. Välkommen till Jehander.

Anläggningsjord för att anlägga grund eller som understa lagret

När du ska anlägga grund eller ha det som understa lagret när du bygger en växbädd föreslår vi Jehander Mineraljordar som bästa valet. Längre ner i växtbädden vill man normalt undvika nedbrytning av mull – en process som skapar koldioxid (CO2). För hög halt CO2 som är instängd i de nedre jordlagren ökar risken att växternas rötter inte får den syresättning de vill ha och behöver.

Jehander Mineraljordar har en väldigt låg mullhalt (under 2%) och ligger dessutom bra i pris. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. De skiljer sig egentligen map mängden lera de innehåller. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Jehander Mineraljord A (4010) Ogödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara.

Anläggningsjord till att anlägga gräsmatta

Ska du anlägga gräsmatta föreslår vi Jehander Gräsjordar. Det har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Jehander Gräsjord B (4120) ogödslad är mest lik Jehanders tidigare anläggningsjord. Jehander Gräsjord A (4110) ogödslad och Jehander Gräsjord B (4120) Ogödslad är de produkter vi tror flest har behov av och bägge finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Anläggningsjord för att anlägga perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det Jehander Trädgårdsjordar (4211) naturgödslad som är normalt bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. Jehander Trädgårdsjord A (4210) ogödslad är mest lik Jehanders tidigare planteringsjord. Jehander Trädgårdsjord A (4211) Naturgödslad och Jehander Trädgårdsjord A (4210) ogödslad de produkter vi tror flest har behov av och de finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Mineraljord

Jehander Mineraljord är en stabil och lätthanterlig jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. 

Läs mer

Gräsjord

Jehander Gräsjord är en stabil, mullrik och lätthanterlig jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. 

Läs mer

Trädgårdsjord

Jehander Trädgårdsjord är en lucker och mullrik jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv.

Läs mer