Anläggningsjord under produktion

Anläggningsjord

Anläggningsjord är ett brett begrepp som både är namnet på en basjord (Anläggningsjord) med lite större toleranser samtidigt som det är namnet på en kategori jordsorter utifrån funktion.

Dessa jordsorter går under andra namn beroende på vad du ska använda jorden till; som grund i ny växtbädd, vid anläggning av ny gräsmatta eller för att anlägga en plantering av perenna växter. Här reder vi ut begreppen.

Anläggningsjord för anläggning av grönyta

Heidelberg Material Anläggningsjord är en lätthanterlig basjord med stabil struktur och god förmåga att buffra vatten och näring. Den är främst sammansatt av sand, lera, torv och fibermull och tillverkas med strävan att undvika flerårigt rotogräs.
Anläggningsjorden är framtagen med stöd av AMA Anläggning och med ambition att efterlikna A jord typ 1-2.
Jorden är framtagen med avsikt att främja cirkulära materialflöden. Jorden består bland annat av förädlade och kvalitetssäkrade restprodukter i form av sand, lera och fibermull. Sanden och leran är återvunnen ur överskottsmassor och fibermullen är en restprodukt från pappersindustrin.

Ladda ner vårt produktblad för mer information:


Övrig användning av anläggningsjord

Anläggningsjord för att anlägga grund eller som understa lagret

När du ska anlägga grund eller ha det som understa lagret när du bygger en växbädd föreslår vi Mineraljordar som bästa valet. . Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.

Anläggningsjord till att anlägga gräsmatta

Ska du anlägga gräsmatta föreslår vi Gräsjordar. De har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%. 

Anläggningsjord för att anlägga perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det Trädgårdsjordar (4211) naturgödslad som normalt är bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden.