Så tillverkas jord

Det finns två huvudsakliga sätt att tillverka jord. Antingen återvinner man jord från schaktmassor som uppstår när man förbereder mark innan man bygger eller så tillverkar man jord från ursprungliga råvaror, så kallat jungfruligt material.

Båda metoderna har sina fördelar, men den bästa kvaliteten får man när man tillverkar jord med ursprungliga råvaror från grunden.

Kvalitetsjord är i en blandning av sand, torv, grus och gödsel. Dessa ingredienser blandar man efter olika recept i olika proportioner och bildar på så sätt olika typer av jordar för olika ändamål.

Vilken kvalitet som är rätt beror på vad som skall planteras. En viss sorts jord är rätt till rabatter, en annan för att plantera träd och en tredje som utfyllnad. I grunden behöver alla växter värme, sol, vatten, koldioxid (CO2) och rätt sorts kvalitetsjord. Så jord är både enkelt och komplext, samtidigt. 

Så vad är bra jord?

– Här finns det givetvis inget enkelt svar utan det beror ju på vad man vill skall växa. Men en grundläggande förutsättning är ju att man i möjligaste mån slipper ogräs och att jorden är fri från föroreningar. På så sätt ger man växterna en riktigt bra möjlighet att växa och utvecklas i sin fulla potential, säger Christoffer Lovén, Ansvarig driftsledare Ledinge och Enhörna.

Om ogräs

Ogräs klassificeras ofta utifrån sitt ursprung, dels som rötter (så kallat rotogräs) och dels som frön (så kallat fröogräs). För att undvika att rotogräs kommer in i jorden krävs att omgivande ytor runt området där tillverkningen sker är så rena som möjligt och att tillverkaren gör sitt yttersta för att undvika inblandning av rotogräs. 

– Vår fördel är att vi har stora fria ytor runt våra tillverkningsområden och har mycket god tillgång på såväl sand som torv i våra täkter - troligen störst i Stockholmsområdet. Det gör att vi kan tillverka riktigt bra kvalitetsjord från grunden, berättar Christoffer Lovén.

Fröogräs är svårare att skydda sig emot då det kan komma flygande när och var som helst. Bara man transporterar jorden i en öppen lastbil, kan ogräsfrön komma dit, men även här gäller att ha så rena ytor som möjligt kring tillverkningen av jord. Då minskar risken för fröogräs drastiskt.

Återvunnen jord

Det andra sättet att tillverka jord är att återanvända schaktmassor från områden där man ska bygga nytt. Det kan ibland vara så kallad jungfrulig jord, men ofta handlar det om jord från områden där det varit bebyggt tidigare och där jorden kan ha blivit förorenad på olika sätt. Jord av denna typ används ofta som packningsbar fyllnadsjord , bland annat för att fylla ut och bygga upp omgivningar till rätt nivå.

– När man använder schaktmassor är det oerhört viktigt att man, som vi gör, lägger mycket tid och kraft på att säkerställa att schaktmassorna är rena innan man återanvänder dem för jordtillverkning. Detta steg kräver specialistkunskap och är delvis en komplicerad process. Vår styrka är att vi har såväl kunnandet som resurserna för att göra detta på rätt sätt. Men för att få riktig kvalitetsjord måste man tillverka den från grunden, något vi är experter på säger Christoffer Lovén. Att vi sedan har bägge möjligheterna gör oss väldigt starka. Jag tror inte någon i Stockholmsområdet kan matcha oss här.

Christoffer Lovén

Ansvarig driftsledare Ledinge och Enhörna

Så tillverkas jord

Man blandar:

  • Sand
  • Grus
  • Torv

I olika proportioner efter olika recept, sedan tillsätter man olika mängder gödsel.

Heidelberg Materials Ballast Sverige har två torvtäkter i Stockholms län:

Vanliga frågor om jord

Läs mer