Jehanders planerade eldrivna pråmfartyg

(Illustration: Shipyard Ferus Smit B.V.) 

Jehander satsar på nytt pråmfartyg med kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Byggmaterialtillverkaren Jehander och logistikföretaget Avatar Logistics planerar för ett nytt eldrivet pråmfartyg för godstransporter i Stockholmsregionen. Det nya pråmfartyget ska minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med lastbilsalternativ och blir det mest miljöanpassade fartyget på svenska farvatten. Fartyget beräknas kunna tas i drift sommaren 2024 och ska ersätta det befintliga fartyget M/S Jehander 1 som idag transporterar ballastmaterial från Jehanders täkter till betongfabrikerna i Stockholms centrala delar. 

Mats Björkryd vd på Jehander.

– Vi ska realisera och bygga Sveriges första nästan helt utsläppsfria fartyg. Det är ett unikt projekt som gör att vi kan fortsätta att nyttja sjöfarten och även öka våra sjötransporter inom hela Mälaren. Fartygstransporterna innebär ökad effektivitet och klimatanpassning vilket gynnar samhället i stort. Ett nytt eldrivet pråmfartyg är ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete, säger Mats Björkryd, vd Jehander. 

Transportvolymen hos det eldrivna hybridfartyget motsvarar kapaciteten hos cirka 100 lastbilar som annars skulle behöva köra genom Stockholms innerstad för att leverera grus- och bergmaterial till anläggningsarbeten och betongtillverkning. 

M/S Jehander 1 lastar idag 1 420 ton ballast. Det nya fartyget får dubbel kapacitet och samtidigt en högre flexibilitet att trafikera hela Mälaren. Pråmfartyget byggs enligt EU:s regelverk för inre vattenvägar. 

Johan Lantz vd Avatar Logistics

– Det är glädjande att vi i en gemensam avsiktsförklaring förhoppningsvis snart kan påbörja bygget av ett nytt, miljöeffektivt pråmfartyg för bulktransporter inom Stockholmsområdet. Genom eldriften kommer fartyget också att minska Jehanders klimatpåverkan, och bidrar samtidigt starkt till en renare miljö i Stockholms innerstad. Nästa steg är att söka medel för att påskynda klimatsatsningen av nybygget, säger Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB. 

Fartyget kommer att uppnå högsta miljöklass samt få en tyst framdrivning. Det blir också säkrare i och med dubbelskrov med isförstärkning, vilket ökar möjligheten att frakta gods i hela Mälaren, även under vintersäsongen. 

– Det här projektet är nytänkande på extremt hög nivå. Vi vill bli bäst i klassen. Ambitionen är att bli helt utsläppsfria i alla våra transporter inom Jehander. Redan idag håller vi nere klimatpåverkan tack vare sjötransporter med fartyget Jehander 1. Nu ska vi bli ännu bättre, förklarar Mats Björkryd. 

Sand & Grus AB Jehander ingår i HeidelbergCement-koncernen som är global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. HeidelbergCement är en av världens största byggmaterialproducenter.

HeidelbergCement och jordbrukskooperativet Felleskjøpet AGRI har tillsammans med rederiet Egil Ulvan Rederi fått stöd från det norska statliga företaget Enova för att bygga världens första bulkfartyg med nollutsläpp. Fartyget är planerat att färdigställas och tas i drift 2024.

Avatar Logistics AB utvecklar logistiklösningar på regionala inre vattenvägar. Företaget ägs av rederierna Erik Thun AB i Lidköping och det holländska pråmrederiet VT Group Ltd”
www.thun.se www.vtgroup.nl

Vill du veta mer, vänligen kontakta 
Mats Björkryd, vd Sand & Grus AB Jehander, mats.bjorkryd@jehander.se, tfn: +46-708 10 27 82. 
Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB, johan.lantz@avatarlogistics.se, tfn: +46-738 66 46 45.


 

Mats Björkryd

Vd Heidelberg Materials Ballast Sverige

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB Marieviksgatan 25 nb
100 74 Stockholm
Sverige