Patrik Wadenhed, vd Märsta Förenade och Mats Björkryd, vd Jehander.

Jehander väljer Märsta Förenade som ny transportpartner

Från och med 1 januari 2023 kommer Jehander att anlita åkeriföretaget Märsta Förenade för sina materialtransporter i Stockholmsområdet. Avtalet löper under 5 år och är värt cirka 350 MSEK.

20–40 fordon kommer dagligen att vara i drift under ledning av Märsta Förenade. Transporterna kommer i huvudsak att ske i Stockholmsregionen och omfattar såväl leveranser ut till kund som interna transporter för att förse Jehanders terminaler med material.

– Jag ser fram mot att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande tillsammans med Märsta Förenade. Vi har en gemensam ambition att arbeta med logistikutveckling och att reducera klimatavtrycket från våra transporter. Efter två givande år tillsammans med Foria har vi ömsesidigt kommit överens om att denna lösning passar bättre för bägge parter, säger Mats Björkryd, vd för Jehander.

Märsta Förenade har under flera år haft en stadig organisk tillväxt som inneburit en omsättningsökning på mellan 5–10 % årligen. Omsättningen ligger idag på drygt 1 miljard kronor. Märsta Förenade har cirka 60 delägare och drygt 550 fordon.

– Vi är glada för förtroendet att Jehander valt Märsta Förenade som sin nya leverantör. Vi täcker hela Stockholmsområdet och med vår effektiva trafikledning och våra cirkulära flöden kommer vi kunna optimera transporterna vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger Patrik Wadenhed, vd Märsta Förenade.

Om ballastens betydelse

Berg- och grusmaterial, så kallad ballast, behövs i samhället och är nödvändigt för att bygga infrastruktur, byggnader och anläggningar. Under 2019 levererades över 100 miljoner ton ballast från täkter i Sverige totalt.

I Stockholm prognostiserar Sveriges Geologiska undersökning, SGU, ett årligt behov på 9 miljoner ton ballast till 2035. För Uppsala län är prognosen 4,2 miljoner ton.

Det går åt 100–300 ton sand, grus och makadam för att bygga ett normalstort hus, cirka 1,8 ton för att gjuta 1 kubikmeter betong och cirka 64 000 ton för att anlägga 1 kilometer motorväg.

Mer om tillverkning av ballast

För mer information

Mats Björkryd

Vd Heidelberg Materials Ballast Sverige

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB Marieviksgatan 25 nb
100 74 Stockholm
Sverige