Kompletterande samråd om Jehanders utökade verksamhet i Enhörna, Södertälje kommun

Sand & Grus AB Jehander (Jehander) genomför just nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför bolagets kommande ansökan om ändringstillstånd samt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för verksamheten på fastigheten Underås 1:1, Södertälje kommun. Ett samrådsunderlag översändes den 29 juni 2022.   

Jehander har under hösten och vintern fortsatt att utreda hur den framtida verksamheten ska utformas, vilket har resulterat i vissa förändringar av den verksamhet som beskrevs i det ursprungliga samrådsunderlaget.

Förändringarna består sammanfattningsvis i en utökad mottagning av externa massor i form av betong, en utökad jordtillverkning och uttag av större volymer yt- och grundvatten för användning i återvinningsprocessen. Jehander har därför tagit fram ett kompletterande samrådsunderlag (se nedan), som beskriver dessa förändringar i större detalj.

Synpunkter

Jehander vill ge möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i det kompletterande samrådsunderlaget.

Vänligen lämna eventuella synpunkter skriftligen senast den 6 mars 2023. Redan inlämnade synpunkter behöver inte lämnas på nytt.

Synpunkterna skickas via e-post till ella.myr@bergab.se eller via brev till:

Vänligen märk e-post respektive brev och kuvert med Samråd Ändringsansökan Enhörna.

Frågor

Om du har frågor om samrådet eller den planerade verksamheten är du välkommen att kontakta Niklas Skoog, chef för mark och tillstånd:
Telefon: 031-86 76 15
E-post: Niklas.Skoog@jehander.se

Niklas Skoog

Mark och täkttillstånd