Maskinsand – en naturlig resurs

Maskinsand, eller krossat berg, används allt mer som ett alternativ till naturgrus. Jehander arbetar med att bryta gamla traditioner och invanda mönster för att nå Sveriges miljömål 2020*. Tillsammans med betongtillverkaren Lujabetong ökar man medvetenheten bland användarna och tillverkar betong av maskinkrossat berg.

Tomas Finn

– Användningen av krossat berg är definitivt ett alternativ till naturgruset. Men det går inte att sticka under stol med att det har varit en process att få till en bra produkt som kan ersätta naturgruset i betongen, säger Tomas Finn, produktionschef på Lujabetongs fabrik i Vallentuna.

Betongfabriken har använt krossat berg sedan januari 2016. Processen med övergången har inte varit smärtfri. Kornformen och hög halt av finmaterial på krossat berg kan vara besvärlig i tillverkningsprocessen.

– Gruset fastnade i silorna eftersom krossgruset även innehåller mycket stenmjöl. I och med att kornen är flisiga och vassa behöver man tillsätta mer cementpasta för att få rörelse i betongen. Trots ökad pastamängd hade betongen lätt för att separera vilket också ledde till att det blev svårt att pumpa betongen, förklarar Tomas.

Tålamod har gett resultat

Efter ungefär ett år av mycket provning, receptoptimering och ändringar av tillsatsmedlet har nu Lujabetong cirka 250 recept i receptbanken.

”Förutom de givna fördelarna med att vi inte tar ut naturgrus får vi även färre sprickor i betongen med krossat berg”. /Tomas Finn

För att komma tillrätta med att det krossade, mer flisiga materialet fastnade i fickorna i silorna, så att man för hand fick knacka ner materialet, byggdes fickorna om. Och nu mera används också ett flertal luftkanoner som lossar gruset maskinellt.

Tomas Finn Lujabetong

– Sakta men säkert har vi lyckats förbättra vårt sätt att tillverka en riktigt bra betong. Vi får färre sprickor med krossat berg vilket ger en bra slutprodukt, säger Tomas.

En fördel, menar han, är att det krossade materialet är konstant. Inte som naturgrus som varierar utifrån var i åsen du plockar ut det. Det märks direkt i blandaren berättar han.

– Skillnaden i den färdiga produkten gjord på krossat berg är att en del användare tycker att betongen är lite segare och att den härdar fortare på ytan. Framförallt om solen ligger på, säger Tomas.

Tomas menar också att man tjänar på att använda krossat material eftersom naturgrusskatt utgår. Men å andra sidan måste mer cement användas till en krossprodukt. Så kanske går det på ett ut?

Maskinsand Lujabetong
 

Lujabetong levererar i dagsläget till mindre och medelstora företag och kunderna accepterar maskinsand mer och mer. Förutom en fabrik i Vallentuna och en i Haninge ska Lujabetong även etablera en fabrik i Brunna i Kungsängen för att kunna leverera betong till stora projekt. Till den nya fabriken kommer Jehander att leverera krossat material från täkten i Bro.

*Källa: Miljömål.se

 

FAKTA

 
  • Fabrik: Lujabetong, Vallentuna.

  • Produktionschef: Tomas Finn.

  • Antal anställda: 10 anställda på fabriken i Vallentuna samt åkare. Totalt i företaget 35 anställda.   

  • Produktionstid: Maskinsand har tillverkats sedan 2016-01-01.

  • Produktion: Fabriken i Vallentuna använder cirka 65 000 ton krossat berg per år.

  • Fraktioner: Fraktionerna 0/8 och 8/16 är vanligast, men även 16/28 används i produktionen.

Hallå där!

Christoffer Lovén, ansvarig driftsledare på Jehanders krossanläggning i Ledinge samt ansvarig för maskinsandsproduktionen.

Vad är din lärdom efter att ni har utvecklat er maskinkrossade produkt?

– Det är viktigt att alla inblandade parter i betongtillverkning förstår att maskinsand (bergkross) och betonggrus (naturgrus) är olika produkter. Det går inte bara att byta produkt, utan ställer även nya krav på allt från processer till tillsatsmedel vid produktion av betong.
Det är också viktigt att maskinsanden får ”mogna” och fuktmättas på upplag i minst två månader innan leverans.

Hur väl stämmer materialet överens med vad ni vill uppnå?
– Maskinsandsprojektet i Ledinge har pågått sedan 2012 och vi har tillsammans med våra kunder tagit fram en bra produkt. För kunderna är det angeläget att vi har små variationer i slutprodukten för att de enkelt ska kunna styra sin process. Det har vi nu.

Hur går processen till?
– Vår produktionsprocess utgår från den specifika bergråvara och anläggning vi har i Ledinge. Det är fyra kross- och sorteringssteg där man avslutar med en så kallad VSI-kross som ger önskad kornform. I processen vattnas materialet, för att slutligen blandas och läggas på upplag.