Stadsbruk Roslagen - en grön inkubator med jord från Heidelberg Materials

Sedan 2021 sponsrar Heidelberg Materials Ballast Sverige Stadsbruk Roslagen, som hjälper människor med innovativa affärsidéer att bli ”gröna” entreprenörer och stadsbrukare. Heidelberg Materials hjälper till med jord och ger goda råd.

– Det känns väldigt roligt att kunna hjälpa till och utveckla regionala giftfria stadsbruk, säger Christoffer Lovén, platschef på Ledinge i Norrtälje, varifrån jorden till Stadsbruk Roslagen levererats.

Bakom Stadsbruk Roslagen står Pascal Letter en energisk entreprenör som inte alls tänkte sig en karriär inom ekologisk odling som ung.

Pascal Letter, Stadsbruk Roslagen

– Det stämmer. Jag blev i stället entreprenör inom IT/webb. Först när jag var omkring 35 år fick jag ro att studera och halkade då in på hållbarhetsspåret, berättar Pascal Letter.

Pascal hittade en utbildning om affärsutveckling kring hållbar natur- och kulturturism och började därefter engagera sig alltmer i miljö- och hållbarhetsfrågor. En kurs på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledde till ett besök på Botildenborg i Malmö. I samband med det upptäckte han konceptet Stadsbruk, ett Vinnovafinansierat projekt med fokus på stadsnära ekologisk kommersiell odling:

– Jorden brinner. Det är bråttom. Vi måste börja nu, kände jag och ville börja gräva direkt.

Färsna gård i Norrtälje

Efter Skåne fann han Färsna gård i Norrtälje och tyckte det var ett bra ställe att starta en grön inkubator, vars syfte är att främja och underlätta nystartade företags väg mot hållbar tillväxt och lönsamhet, vilket är Stadsbruk Roslagens uppgift. 

Men han behövde hjälp och sålde in idén till Coompanion, en organisation som arbetar med kooperativ utveckling och som kunde hjälpa till med finansiering. Men det räckte inte:

– Jag insåg att jag behövde hjälp från flera håll och började bygga upp en grupp med idealister från civilsamhället här i Roslagen. Utan dem skulle det inte vara möjligt. Men även Norrtälje kommun har hjälpt till och flera sponsorer – däribland Heidelberg Materials, vars hjälp varit ovärderlig, fortsätter Pascal.

"No dig"

Stadsbruk Roslagen jobbar enligt metoden ”No dig”-odling som innebär att man bygger jordbäddar på ursprungsmarken, utan att plöja eller gräva för mycket då det finns teorier om att det kan störa det mikrobiologiska livet i jorden.

I samband med det har Christoffer Lovén på anläggningen i Ledinge i Norrtälje, hjälpt till med råd och tips om vilken jord som lämpar sig för ändamålet.

–  Jorden här är ganska tät och lerig, vilket gjorde att jag trodde att jag behövde mer lucker och luftig jord, men efter råd från Heidelberg Materials har vi använt lite tätare och mer passande jord till befintligt underlag vilket möjligen är lite mer svårjobbad inledningsvis, men blir bättre på sikt, förklarar Pascal.

Men Pascal gräver inte bara i sina egna jordar på Stadsbruk Roslagen. Huvudsyftet med verksamheten är att hjälpa entusiaster som vill komma i gång med giftfri odling och sitt entreprenörskap. Oftast handlar det om att man kan odlingsdelen, men inte företagandet; men det kan också vara så att man kan företagande men inte så mycket om odling – båda perspektiven är välkomna påpekar Pascal:

– Ja, man behöver dock ambitionen och viljan, sedan är det bara att sätta i gång. Jag ser stadsbruk som en språngbräda ut till landsbygden, kanske till en flytt eller att gå upp ett steg till fullskaligt ekologiskt lantbruk. Viktigast för mig är att vi kan vara en grön inkubator som hjälper till att skapa gröna entreprenörer och innovation. 

Hittills har tio personer tagit chansen. Fem under första året 2021 och fem hittills under 2022.

Vad är skillnaden? 

Stadsodling

Stadsbruk Lantbruk
Små lokala initiativ i/inom städer. Handlar ofta om social hållbarhet och är inte till för att kunna försörja sig.  Kommersiell verksamhet för att kunna försörja sig, men man behöver inte ha tagit steget till landsbygden och professionellt fullskaligt lantbruk.  Stora professionella verksamheter. 

Faktaruta

Stadsbruk Roslagen.

Stadsbruk Roslagen.

Stadsbruk Roslagen.

Stadsbruk Roslagen.

Stadsbruk Roslagen.

Jehander levererar jord till Stadsbruk Roslagen.