Säkerhetsregler på våra anläggningar

För din och vår säkerhet gäller följande arbetsplatsregler på våra anläggningar:

 

Vid vistelse utanför fordonet är följande skyddsutrustning obligatorisk:

När du åker in på anläggningen:

 • Följ skyltningen. Kontakta personal om du är osäker.
 • Anpassa hastigheten.
 • Säkerställ att du är sedd. Sök ögonkontakt med maskinisten.
 • Personbilar skall vara utrustade med blixtljus.
 • Måste du prata i telefonen? Stanna först på lämplig plats, alternativt använd handsfree.
 • Parkera alltid så att första rörelsen är framåt, när du lämnar parkeringen.

Vid lastning:

 • Sitt alltid kvar i ditt fordon.
 • Kontakta maskinisten via komradio alternativt telefon.

Följande undantag att lämna ditt fordon tillåts, med komplett skyddsutrustning:

 • Vid manövrering av egen kranarm
 • Vid manövrering av eget kassetsläp
 • Vid kontroll av flak efter tippning av massor

 

Vi värnar om er och förväntar oss att dessa regler följs. Skulle ovanstående regler inte följas kommer vi att avvisa er från arbetsplatsen!