Alexandra Bercoff ny Recycling Specialist

Alexandra Bercoff kommer närmast från Stockholms stad där hon jobbat som miljöspecialist på exploateringskontoret i drygt fyra år. Sedan april är hon anställd på Heidelberg Materials Ballast Sverige som Recycling specialist.

Välkommen till Heidelberg Materials. Var kommer du ifrån och hur känns det att vara här?

– Jag arbetade tidigare med frågor kopplade till masshantering samt markföroreningar och dagvatten i exploateringsprojekt inom Stockholms stad. Att jobba med stadsutveckling var väldigt spännande men det är även kul att anta nya utmaningar och att vara här. Jag har också jobbat som affärsutvecklare på Ragn-Sells samt som markmiljökonsult på Sweco och tror att jag kommer ha stor nytta av alla tidigare erfarenheter i min nya tjänst. 

Vad kommer ditt jobb innebära?

– Heidelberg Materials vill satsa mer på recycling av jord- och stenmaterial. Mitt jobb blir bland annat att ”produktifiera” material, det vill säga skapa efterfrågade produkter av de jord- och stenmassor vi tar emot på våra anläggningar.

Hur hamnade du inom denna bransch från början?

– Om jag visste det. Jag ville egentligen rädda världen men det gör man inte ensam. Under studietiden trodde jag att jag skulle jobba med vattenrening och första jobbet blev att projektera ledningar. Jag insåg ganska snabbt att det inte var min grej och att jag ville ha ett jobb där man även fick vara utomhus. Markmiljökonsult låg nära tillhands då det innebar många dagar ute i fält. Det ena ledde till det andra och plötsligt var jag inne i avfallsbranschen. Jag tror att det handlar om att det är roligare att säga “ja” än att säga “nej” och då vet man inte riktigt vart man hamnar.

Vilka utmaningar ser du i din roll?

– Lagstiftningen är komplicerad och lite förlegad. Miljöbalken är inte så inriktad på klimat så det gör arbetet svårt, men svårast är nog hur jag ska hinna med alla roliga projekt vi ska sätta i gång med.

Hur ser du på framtiden?

– Recycling är definitivt framtiden. Vi måste hitta nya sätt att återvinna berg- och schaktmassor från exploaterings- och infrastrukturprojekt till nya produkter och spara på det jungfruliga berget som faktiskt är en ändlig resurs. Det kanske man inte tänker på, men vi är lite bortskämda i Sverige då vi har så mycket berg. I andra länder – till exempel Danmark och Holland – har man kommit längre inom återvinning av schaktmassor och byggmaterial, där finns mycket att lära.