Planteringsjord

Planteringsjord kan vara en mängd olika jordsorter. Allt beror på vad du ska plantera. Nedanför hittar du några exempel. 

Planteringsjord för att anlägga gräsmatta

Vill du anlägga en gräsmatta föreslår vi våra Gräsjordar. Det har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%.

Planteringsjord till perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det våra Trädgårdsjordar som är bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5.

Planteringsjord till sommarblommor

Planerar du att plantera sommarblommor, mindre perenner och lökväxter i urnor eller rabatter föreslår vi Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på cirka 35%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i..

Planteringsjord till surväxter

Ska du plantera så kallade surväxter som till exempel Rhododendron föreslår vi Rhododendronjord (4504). Det är en lätt och porös jordblandning främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och en god struktur. Fri från rotogräs.

Planteringsjord till ängsmark

Om du vill anlägga ängsmark med ängsblommor och spröda plantor föreslår vi vår Ängsjord (4300) som är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. Fri från rotogräs och motsvarar Jord B med den skillnaden att det är ca 2–3% lerhalt. Den är sparsamt naturgödslad som medför att det normalt sett inte krävs extra gödsling vid planteringstillfället