Planteringsjord

Planteringsjord kan vara en mängd olika jordsorter. Allt beror på vad du ska plantera. Nedanför hittar du några exempel. 

Planteringsjord för att anlägga gräsmatta

Vill du anlägga en gräsmatta föreslår vi våra Gräsjordar. Det har en låg mullhalt (3-5%). Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5%.

Gräsjord B (4120) ogödslad är mest lik vår tidigare anläggningsjord. Gräsjord A (4110) ogödslad och Gräsjord B (4120) Ogödslad är de produkter vi tror flest har behov av och bägge finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Planteringsjord till perenner och buskar

Ska du plantera perenner och buskar och kanske enstaka träd är det våra Trädgårdsjordar som är bästa valet. Dessa jordar ger en stadig jordyta som inte sjunker ihop. De har en mullhalt på 5-8%. Du väljer typ A om det är normala förhållanden och typ B om det är torra förhållanden. A-jorden har en högre lerhalt på 5-15% mot B-jordens 0-5.

Trädgårdsjord A (4210) ogödslad är mest lik vår tidigare planteringsjord. Trädgårdsjord A (4211) Naturgödslad och Trädgårdsjord A (4210) ogödslad de produkter vi tror flest har behov av och de finns därför som lagervara. Fri från rotogräs.

Planteringsjord till sommarblommor

Planerar du att plantera sommarblommor, mindre perenner och lökväxter i urnor eller rabatter föreslår vi Rabattjord. Det är en naturgödslad jord med en hög mullhalt på cirka 35%. Den höga mullhalten gör den till en lätt och porös jordblandning som är lätt att hantera och plantera i.

Rabattjord (4401) Naturgödslad är den produkt vi tror flest har behov av och finns därför som lagervara. Hög mullhalt. Fri från rotogräs.

Planteringsjord till surväxter

Ska du plantera så kallade surväxter som till exempel Rhododendron föreslår vi Rhododendronjord (4504). Det är en lätt och porös jordblandning främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och en god struktur. Fri från rotogräs.

Planteringsjord till ängsmark

Om du vill anlägga ängsmark med ängsblommor och spröda plantor föreslår vi vår Ängsjord (4300) som är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. Fri från rotogräs och motsvarar Jord B med den skillnaden att det är ca 2–3% lerhalt. Den är sparsamt naturgödslad som medför att det normalt sett inte krävs extra gödsling vid planteringstillfället

Gräsjord

Gräsjord är en stabil, mullrik och lätthanterlig jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv. 

Läs mer

Rabattjord

Rabattjord är en lätt och porös jordblandning. Den är främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik och ger den en god struktur. 

Läs mer

Trädgårdsjord

Trädgårdsjord är en lucker och mullrik jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv.

Läs mer

Ängsjord

Ängsjord är en lucker jordblandning. Den är främst sammansatt av lera, sand och torv och har goda egenskaper. 

Läs mer

Rhododendronjord

Rhododendronjord är en lätt och porös jordblandning. Den är främst sammansatt av torv, sand och bark vilket gör den mullrik med god struktur.

Läs mer